O systéme

Projekt "Bezpečné a pokojné mesto" je založený na analýze skutkového stavu v dopravnej situácii obce, mesta, kraja a následnom návrhu dopravných opatrení, inštalácii potrebných technických prostriedkov pre upokojenie dopravy a následnou prevádzkou preventívnych alebo represívnych zariadení, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vrátane monitoringu dopravy. Umiestnenie týchto zariadení na najviac disponovaná miesta umožní taktiež vytváranie záťažových máp, vrátane ich zdieľania v prostredí Internetu a navigačného systému.